top of page

תאריך השקת הקמפיין: 15 מרץ 2022

יום כינוס הועדה המחוזית אשר תדון בגורל תכנית בהיה 101-0773184 להריסת מצפתל

ב 15 במרץ תגיע הוועדה המחוזית להחלטה בעניין. ישנו יסוד סביר להניח שהוועדה תחליט לאשר את התכנית באופן כללי ולכן אין לנו זמן לבזבז! אנחנו מתנגדים לכל בניה שהיא על מצפתל – רכס ארמון הנציב ולכן אנו מתחילים כבר עכשיו לגייס את המימון הדרוש להמשך המאבק במישור המשפטי.

 

הכסף שיגויס ישרת את המשך המאבק באופנים הבאים:

  1. מימון המשך המאבק במישור המשפטי

  2. פרסום והגברת המודעות למאבק תכנון

  3. קידום פיתוח הרכס כאתר טבע עירוני שיבטיח את קיומו לדורות הבאים

 

שלושת המטרות האלו דורשות משאבים רבים; לכן אנחנו צריכים את עזרתכם!

Thanks for submitting!

20210209_070404-01.jpeg

קמפיין גיוס המונים להצלת מצפתל ורכס ארמון הנציב

לקבלת עדכונים

bottom of page